תקנון הגרלת מתקן מתנפח מרץ 2022

המבצע יתקיים בין התאריכים  1/3/2022 עד 5/4/2022 בתום תקופת המבצע יערוך העסק בדיקה של העומדים בתנאי המבצע,
במבצע יכולים להשתתף כל מי שמלאו לו 18 שנים והוא תושב מדינת ישראל,

 

משתתף שעמד בשלושת התנאים זכאי להשתתף בהגרלה . 

כל כמות המשתתפים יוכנסו להגרלה אשר תעשה בפיקוח של (עוד/ רוח) . תוצאות המבצע יפורסו עד תאריך 25/3/2022.

הפרסום של הזוכה יבוצע בדף הפייסבוק של משחק ומחשבה.
והמוצר כפי שפורסם ישלח לזוכה. ישירות לכתובת שיספק לחברה.

את התקנון ניתן לקרוא באתר החברה , החברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה במקרה ויתברר כי הזוכה נהג שלא כשורה ולא עמד בתנאי המבצע.